NYHET - PRISER & UTMÄRKELSER

GYF:s branschpris på 100 000 kr till SvD Juniors chefredaktör Stina Cederholm

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens branschpris på 100 000 kronor till Stina Cederholm, chefredaktör, SvD Junior. Stiftelsen har även delat ut pris för utbildning, formgivning samt priser för examensarbete och uppsats.

6 november 2020
Foto: SvD

Årets vinnare av GYF:s branschpris är chefredaktören för SvD Junior, Stina Cederholm. Hon har från starten lett arbetet med att skapa och driva tidningen som förmedlar nyheter till barn och unga, och det är för det arbetet hon får priset.

– Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande brinner för att sprida nyheter, idéer och budskap till människor genom tryck. Traditionell skriv- och läskompetens är fortsatt viktig när den digitaliserade vardagen bidrar till att barn och ungdomar läser allt mindre på fritiden. För att bli en god läsare räcker det inte med att delta i skolundervisningen och göra läxorna. Här sammanfaller SvD Junior syfte och arbete väl med GYF:s strävan efter att lyfta fram det tryckta mediet som en viktig källa till kunskap och som ett komplement till de digitala medierna, säger Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen som också delar ut diplomet.

Juryns motivering lyder:

"Med syftet att locka nya generationer att uppskatta och ta till sig oberoende, oförvanskad och oförvitlig journalistik i tider av fejk och flyktig rörlig media lyser SvD Junior klart och starkt. En nyhetstidning för barn och unga som förklarar skeenden och aktuella händelser på ett begripligt sätt behövs mer än någonsin. Med Stina Cederholm som energisk och driven chefredaktör sedan starten är årets branschpris från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande en bekräftelse på ett fantastiskt arbete. "

Ytterligare fyra priser

Utöver branschpriset delar GYF ut fyra andra priser. Ett är det utbildningspris som i år har gått till Broby Grafiskas skolledare Per Branzén och ett annat är formgivningspriset som tilldelats den grafiska formgivaren Martin Frostner. Två av priserna tilldelas studenter där Veronica Dahlberg och Alexander Liderås på Malmö Universitet vunnit pris för sin uppsats och Linn Henrichson på Konstfack vunnit för sitt praktiska examensarbete.

Priserna kommer att delas ut på en mindre ceremoni i Stockholm den 18 november.

Övriga pristagare och motivering:

GYF:s utbildningspris på 50 000 kr till Per Branzén, skolledare på Broby Grafiska

Juryns motivering lyder:

"Broby Grafiska etablerades på nittiotalet och blev snabbt en av Sveriges bästa grafiska utbildningar och har ett gediget erkännande för utbildningen inom förpackningsdesign. Per Branzén har som skolchef varit motorn i denna utveckling. I år har skolan skapat nya utbildningar för framtidens grafiska produktion. Nyfikenhet, tålmodighet och stor entusiasm präglar Pers ledarskap och gör honom till en mycket välförtjänt mottagare av utbildningspriset från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande."

GYF:s formgivningspris på 50 000 kr till Martin Frostner, grafisk formgivare

Juryns motivering lyder:

"Med outtröttlig uppfinningsrikedom som rör sig över olika medier och i olika skalor skapar Martin Frostner grafisk form som berikar och inspirerar. Med lekfullhet och hantverksskicklighet tar han sig an olika typer av projekt och levererar formgivning som vittnar om en skarp formkänsla och innovativt sinne. Martin Frostner håller oss medvetna om värdet av god grafisk form och dess självklara plats i vår vardag. Han gör det med en självklarhet och i ett mycket brett register."

GYF:s uppsatspris på 25 000 kr till Veronica Dahlberg och Alexander Liderås, Malmö Universitet

Juryns motivering lyder:

"En rasande aktuell frågeställning får, i uppsatsen "Ut med det gamla, in med det nya?" en djupgående genomlysning. Studien analyserar annonsering i pappers- respektive digitala versioner. Författarnas slutsatser kring skillnader på hur annonsering bäst optimeras i de två medierna ger insikter som lyfter vår kunskap om förutsättningarna för effektiv annonsering. Veronica Dahlberg och Alexander Liderås är värdiga vinnare av Uppsatspriset från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande."

GYF:s examenspris på 25 000 kr till Linn Henrichson, Konstfack

Juryns motivering lyder:

"I strävan att återerövra hantverket har Linn Henrichson, årets examensprisstipendiat omsorgsfullt undersökt utrymmet och interaktionen mellan själen, skärmen och handen. Välavvägda reflektioner kring det komplicerade förhållandet mellan det analoga och det digitala får sin plats i det utsökt vackra examensarbetet. Ett verk som synnerligen väl passar syftet för stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande."

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Medieföretagens gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.