NYHET - LAS

LAS-utredning överlämnad till regeringen

Den 1 juni överlämnade utredningen avseende en moderniserad arbetsrätt över sitt betänkande till regeringen. Utredningen ska nu skickas ut på remiss. Svenskt Näringsliv, LO och PTK fortsätter nu sina parallella LAS-förhandlingar.

5 juni 2020
Foto: Fredrik Persson

I utredningsuppdraget har bland annat ingått att ta fram författningsförslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna, stärka den anställdes rätt till kompetensutveckling inom ramen för sin anställning, regelförändringar som innebär lägre kostnader för mindre företag vid uppsägningar och att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för anställda med olika anställningsformer.

– Det utökade undantaget från turordningsreglerna är ett bra förslag, men man borde gå längre. Eftersom en stor del av jobben finns i större företag bör möjligheten till undantag stå i proportion till företagets storlek, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl i en kommentar.

– Vi är övertygade om att parterna kan komma överens om betydligt bättre regler för morgondagens arbetsmarknad.

Nu följer en period när utredningen ska ut på remiss, samtidigt som parallella förhandlingar avseende LAS kommer att återupptas mellan SN, LO och PTK.