NYHET - LÖN OCH ERSÄTTNINGAR & AVTAL 2020

Lönerevision för avtalsperioden 1 november 2020- 31 mars 2023

Ta del av en kort information om innehållet i de nya kollektivavtalen – för både arbetar- och tjänstemannasidan. Mer information skickas i sedvanlig ordning ut i våra Arbetsgivarnytt.

5 november 2020

Infomediaavtalet

 • Överenskommelserna är på 29 månader och gäller fr.o.m. den 1 november 2020 t.o.m. den 31 mars 2023.
 • Total kostnad för avtalsperioden är 5,4 procent fördelat med 3 % from den 1 november 2020 och 2,4 % from den 1 april 2022.
 • Detta inkluderar en kostnad på 0,11 procent för sänkt ålder för ålderspension i Avtalspension SAF-LO. Avräkning kommer att göras den 1 november 2020 och den 1 april 2022.
 • Lönehöjningarna sker den 1 november 2020 och den 1 april 2022 om inte lokala parter träffar överenskommelse om annat

Förpackningsavtalet

 • Överenskommelserna är på 29 månader och gäller fr.o.m. den 1 november 2020 t.o.m. den 31 mars 2023.
 • Total kostnad för avtalsperioden är 5,4 procent fördelat med 3 % from den 1 november 2020 och 2,4 % from den 1 april 2022.
 • Detta inkluderar en kostnad på 0,17 procent för sänkt ålder för ålderspension i Avtalspension SAF-LO. Avräkning kommer att göras den 1 november 2020 och den 1 april 2022.
 • Lönehöjningarna sker den 1 november 2020 och den 1 april 2022 om inte lokala parter träffar överenskommelse om annat.

Tjänstemannaavtalet

 • Överenskommelserna är på 29 månader och gäller fr.o.m. den 1 november 2020 t.o.m. den 31 mars 2023.
 • Total kostnad för avtalsperioden är 5,4 procent.
 • Detta inkluderar en kostnad på 0,4 procent för ytterligare avsättning till deltidspensionssystemet. Avsättningen ska ske från och med den 1 november 2020. Av dessa med 0,4 procent belastar 0,2 procent det första avtalsåret och 0,2 procent det andra avtalsåret. Dessa 0,4 procent belastar det totala avtalsvärdet om 5,4 procent. 
  Observera att avsättning till deltidspension endast omfattar tjänstemännen och inte på GS-fackets kollektivavtalsområde.
 • Lönehöjningarna sker den 1 november 2020 och den 1 april 2022 om inte lokala parter träffar överenskommelse om annat.

För Unionens medlemmar gäller följande:

 • Löneökningarna utgöres av en lokal pott 2,3 procent den 1 november 2020 och 1,7 procent den 1 april 2022.
 • Löneöversyn genomförs av de lokala parterna utöver fördelningen av förbundspotten vid vartdera lönehöjningstillfället medförande löneökningar i syfte att för tjänstemannagruppen bibehålla eller uppnå önskad lönestruktur i enlighet med de grundläggande principerna för lönesättning.
  OBS! Löneöversynen förutsätts ge 0,5 procent per revisionstillfälle eller 1,0 procent räknat över hela avtalsperioden.
 • Garanterade lönehöjningar till varje medlem i Unionen innebärande en lägsta höjning med 485 kronor per den 1 november 2020 och 314 kronor per den 1 april 2022.

För Sveriges ingenjörer medlemmar gäller följande:

 • Löneökningarna utgörs av en lokal pott om 2,3 procent den 1 november 2020 och 1,7 procent den 1 april 2022.
 • Löneöversyn genomförs av de lokala parterna som en del av löneprocessen. Enligt avtalet med Sveriges Ingenjörer är löneöversynen inte siffersatt.