NYHET - ARBETSMILJÖ

Mall för dispensansökan om certifierad pannoperatör

Den 1 dec 2020 träder nya regler i kraft utifrån Arbetsmiljöverket föreskrifter AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar. De nya reglerna innebär att i de fall ni har egna pannor och pannskötare behöver minst en pannskötare vara certifierad. Certifieringen går till så att ni avlägger ett prov som utförs av ett ackrediterad certifieringsorgan.

9 oktober 2020
Foto:

Det finns inga krav på föregående utbildning men kan vara ett tillvägagångssätt för att säkerställa att ni klarar provet, även om den egna erfarenheten och kunskapen finns där och bör i de flesta fall räcka till. Frågorna är uppbyggda kring AFS 2017:3 och dess bilagor. Du hittar föreskriften på Arbetamiljöverket hemsida www.av.se.

Med anledning av effekter från corona tror vi det kan vara svårt att hitta tillfällen för eventuell utbildning och certifiering och att antalet som behöver avlägga prov är fler än antalet handläggare som utför cerifieringen. En dispens är kopplat till en organisation därav behöver ni själva ansöka om behov föreligger. Grafiska Företagen har därför tagit fram en mall för dispensansökan i de fall och för de företag som det kan bli aktuellt för.

Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa