NYHET - CORONAINFORMATION

Omställningsstöd för maj och juni-juli

Regeringen har nu fattat beslut om ytterligare omställningsstöd för maj, juni och juli. Stödet kommer gå att söka från och med den 20 oktober 2020 till och med den 30 november 2020 genom en tjänst på skatteverket.se

19 oktober 2020
Foto: Fredrik Persson

Stödet liknar till stor del det omställningsstöd som gick att söka för mars-april 2020, men förutsättningarna för att få stödet skiljer sig något. Nu krävs bland annat en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är förändrat.

Man kan ansöka om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Ni behöver göra separata ansökningar för respektive period och vissa typer av företag kan bara ansöka om stödet för maj. Det gäller exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn.
Läs mer om de olika reglerna här.

När går stödet att söka?

Det går att skicka in en ansökan om omställningsstöd för båda de nya stödperioderna från och med den 20 oktober till och med den 30 november 2020. Ansökan görs på skatteverket.se under Mina sidor.

Läs mer på Skatteverket.se