NYHET - AVTAL 2020

Opo-månaden inleds

Nu när kollektivavtalsförhandlingarna går in i sitt slutskede träder de opartiska ordförandena (Opos) in för att leda förhandlingarna den sista månaden. De opartiska ordförandena för Grafiska Företagen är Lars-Anders Häggström och Robert Schön.

2 mars 2020
Foto:

Från det att förhandlingarna startade i början av januari fram till månadsskiftet har Grafiska Företagens förhandlare och de fackliga motparterna förhandlat avtalskraven med varandra utan inblandning utifrån, men nu i slutmånanden är det dags för Opo att leda. För opos:arna brukar det handla om att komma med förslag på längd och löneökningar utifrån parternas krav.

Deras förslag på en avtalslösning kallas för hemställan. När hemställan kommer får parterna ta ställning till om det är en lösning man kan gå med på. Godkänns den inte tar Opos:arna fram ytterligare ett förslag, en slutgiltig hemställan. Senast den 31 mars ska ett avtal vara klart.

– Mycket kan hända under denna sista månad men alla parter är angelägna om att hitta en lösning så att vi har ett nytt kollektivavtal den 1 april, säger förhandlingschef Eva Glückman.