NYHET

Pliktleverans i fokus: Att bidra till framtidens kulturarv

Vad händer med allt pliktmaterial som levereras till Kungliga Biblioteket? Och vad är meningen med att skicka in detta? Här berättar KB mer om nyttan med pliktleverans.

9 oktober 2020
Foto: Pixabay

Text:Chris Haffenden

Runt om i landets tryckerier finns en pall med sju lådor som successivt fylls på med trycksaker. Det är en välbekant syn som förstås handlar om pliktexemplar. Men vad blir det av allt detta material sedan? Här berättas mer om hur vi tar hand om era pliktleveranser på Kungliga Biblioteket.

På KB sparar vi på allt och gallrar inte bland det tryckta material vi tar emot som plikt. Första steget när leveranser kommer in till Humlegården är uppackning vid mottagningen, där paket registreras och trycklistor sparas för arkivering. Sedan noteras antal av varje exemplar från de olika kategorierna som inkommit (exv. tidskrift, karta, affisch) för den statistik vi uppför innan material flyttas vidare för steg två: sortering.

När alla böcker och tidskrifter har tagits bort för klassificering och registrering kvarstår en samling av tryck med allt från reklam till medlemsblad som vi kallar för vardagstryck. För att kunna ordna bland materialet måste det först sorteras. Vid särskilda sorteringshyllor delar vi därför upp inkommande material bland 50 olika kategorier, som teknik, försäkring eller mat & dryck.

Sista steget är att flytta ner allt till våra underjordiska magasin för förvaring. KB:s arkiv sträcker sig långt ner under Humlegården i två bergrum lika stora som femvåningshus som rymmer över 17,5 mil av hyllor med tryckt material. I denna gigantiska yta får det nyinkomna pliktmaterialet en plats bredvid det som över hundratals år redan inkommit. Här får varje trycksak ett nytt hem i särskilt gjorda kapslar som är uppordnade efter kategori och årtal för att hittas av våra bibliotekarie vid beställningar. I ett klimat anpassat för långtidsbevarande ser vi till att alla era pliktleveranser kommer att kunna lagras under lång tid.

Nyttan med plikt

Vad är nyttan med detta? För det första är det en fråga om att bidra till uppbyggnad av framtidens kulturarv. Genom att samla in nästan allt som ges ut i Sverige skapar vi en rik källa till kunskap för kommande generationer. Genom att vecka efter vecka fyller på sju lådor med plikt gör ni ett viktigt bidrag för att vi ska kunna lämna framtiden en så välrepresenterad bild av vår samtid som möjligt.

För det andra handlar det om att delta i en längre tradition. Sveriges pliktlag sträcker sig ända tillbaka till 1661, då allt tryckt material först skulle skickas in till statsmakten för godkännande. Sedan dess har generationer av tryckerier hållit på med pliktleverans, vilket bidragit till de 18 miljoner objekt som nu finns i KB:s samlingar. Ni ser till att denna tradition förs vidare samt att samlingarna fortsätta växa.

Det som samlas in är av stort intresse för KB:s användare redan idag. Varje vecka tar vi emot beställningar från människor som vill ta fram och titta på delar av detta tryckta material. Det kan vara allt från forskare till företag som vill ta del av sina egna historier. Men gemensamt till alla är en känsla av tacksamhet och en beundran över att materialet finns kvar.

[Just nu pågår en statlig utredning som är tänkt att uppdatera pliktlag utifrån dagens teknik och medielandskap. Hör gärna av er till era branschrepresentanter om ni har synpunkter om detta!]