NYHET

Reformförslag på 105 miljarder i budgetpropositionen

Budgetförslaget som är en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna har beskrivits som historiskt stor och rymmer bland annat 105 miljarder i reformer. Bland reformerna märks satsningar med 11 miljarder kronor till åtgärder för jobb och omställning.

9 september 2020
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nästa år satsas 7,5 miljarder kronor i sänkta arbetsgivaravgifter för unga och runt 4 miljarder till ökade studieplatser. 2 miljarder tillförs arbetsförmedlingen samtidigt som den höjda a-kassan förlängs till 2022 där en kostnad om 10 miljarder fördelas över de två åren.

– Budgeten innehåller satsningar som är bra för att få människor i arbete på kort och lång sikt. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga och de 4 miljarder som satsas på utbildningar är helt klart något vi står bakom, däremot är förlängningen av den höjda a-kassan knappast något som främjar en minskad arbetslöshet, säger Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen.

Utöver det här tillkommer 5,5 miljarder i skattereduktioner på investeringar och 5 miljarder i skattereduktion för arbetsinkomster som ett led att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

– De här satsningarna är bra, men skulle behöva vara kraftigare. Det är investeringar och stöd som gör att företagen kan behålla och anställa personal samt utveckla sina verksamheter som hjälper ekonomin att komma på fötter igen.

Bland reformerna syns även förlängt omställningsstöd samt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare på 3,5 miljarder och en forsknings- och innovationsproposition på 3,4 miljarder. Den största enskilda posten i reformpaketet är 10 miljarder i generella statsbidrag till kommuner och regioner.

Här kan du läsa hela budgetpropositionen