NYHET

Tina Nordenbrink är ny chefsjurist på Grafiska Företagen

Fr o m den här veckan är Tina Nordenbrink ny chefsjurist för Grafiska Företagen (samt TMF och Gröna Arbetsgivare). Hon kommer närmast från Sverige Kommuner och Regioner (SKR).

10 december 2020
Foto: Juliana Fälldin

Tina Nordenbrink har en gedigen bakgrund inom det juridiska området med anställning på advokatbyrå, inom Förvaltningsrätten, på Transportföretagen (processjurist och förhandlare för Svenska Flygbranschen) samt nu senast - Sveriges Kommuner och Regioner.

- Min inriktning var arbetsrättsjurist, med fokus på domstolsprocesser, utredningar och tvisteförhandlingar, säger Tina.

Varför blev det juridik?

- Jag arbetade som redovisningskonsult samt med HR innan juristutbildningen och valde sedan juridik för att jag ville bli åklagare. Men – livet blir inte alltid som man tänkt sig och idag är jag glad att det blev arbetsrätt.

Vilka egenskaper skulle du lyfta fram hos dig själv i din nya roll?

- Jag är en väldigt lösningsorienterad och social person.

Utanför jobbet är Tina Nordenbrink, 48, nybliven valpägare.

Tina Nordenbrink
Chefsjurist