NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Välkomna förslag i utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Den 8 juni lämnade regeringens utredare Lars Stjernkvists utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola till regeringen. Utredningen är angelägen och Grafiska Företagen har haft en löpande dialog med utredningen.

9 juni 2020
Foto: Fredrik Persson

– Våra medlemsföretag har under lång tid uppfattat svårigheten att hitta yrkesutbildad arbetskraft som en flaskhals. Det är därför en god idé att ge efterfrågan på arbetsmarknaden en ökad påverkan på vilka utbildningar som ges inom gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning. Arbetet inom Teknikcollege har sedan många år visat att en ökad samverkan mellan kommuner och friskolor kring utbildningsutbud på regional nivå är en framgångsfaktor, Säger Henrik Smedmark, expert på kompetensförsörjning på Grafiska Företagen.

Läs mer
Läs utredningen

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning