NYHET

Anna Freij ny förhandlingschef för Grafiska Företagen

Anna Freij tar vid årsskiftet över som förhandlingschef på Grafiska Företagen och TMF efter Eva Glückman som då efterträder Ravindra Parasnis på vd-posten.

15 november 2021
Foto: Juliana Fälldin

Anna Freij är jurist i grunden och började som förhandlare på TMF 2011, för att från 2013 vara förhandlare åt både TMF och Grafiska Företagen. Hon har lett förhandlingar för medlemsföretagen på lokal och central nivå samt representerat medlemsföretag i rätten. Hon har varit ansvarig för Tjänstemannaavtalet och Ledaravtalet på Grafiska Företagen och TMF.

– Jag är väldigt glad över förtroendet och ser fram emot att få fortsätta leda det viktiga arbete som avdelningen gör i arbetsgivar- och förhandlingsfrågor. Jag är mån om att vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemsföretag i deras arbetsgivarroll, både med tanke på avtalsrörelsen 2023 och kommande förändringar inom arbetsrätten, säger Anna Freij.

Innan Anna började på Grafiska Företagen har hon jobbat som jurist på Sveriges Dramatikerförbund och varit tingsnotarie i Solna Tingsrätt.

Anna tillträder den 1 januari 2022.