NYHET - PRINT NEXT

Branschen åter samlad på Print Next

Efter ett uppehåll förra hösten var konferensen Print Next tillbaka i slutet av oktober. Print Next är den stora årliga branschträffen som anordnas av Grafiska Företagen och GrafKom. I år var också av Nopa med som arrangör.

5 november 2021
Foto: Björn Dalin

Årets upplaga hölls i Coronasäker miljö på Frösundavik i Stockholm. Ett hundratal personer från olika delar av branschen hade hittat hit denna höstdag. Dagen leddes mycket professionellt av moderatorn Jon Forsell. På programmet stod bl a. affärsutveckling och hållbarhet

Dagens första pass handlade om att det har varit dramatiska år för den grafiska branschen under coronapandemin. Transformationen mellan tryck och digitalt som pågått under många år går nu snabbare än någonsin. Media investeringar och speciellt annonser har gått ner markant. Digitala medier är numera det normala och tryck är och kan endast bli kompletteringar i medielandskapet idag. Så frågan är hur print kan komplettera de digitala kanalerna?

Enligt undersökningar som presenterades av Madeleine Thor – Managing Director, The IRM Institute for Advertising and Media Statistics, så blir hållbarhetsaspekter mer och mer viktiga och priset mindre betydelsefullt i val av media.
För att växa i en vikande marknad behövs en förändrad produktportfölj och en större del av värdekedjan, vilket Ravindra Parasnis, vd för Grafiska Företagen ser bland medlemsföretagen. Konsolidering/försäljning/uppköp är också en växande trend på marknaden.

Mats Rönne – Senior Strategist, Pyramid, Communication uppmanade publiken att fylla varumärken med positiva associationer- storytelling är vad grafiska branschen behöver. Och hur kan man prata med sina kunder om sina erbjudanden. Skulle du kunna erbjuda dina kunder att printa hur mycket de vill för X kronor i månaden? Mats inspirerade också publiken till att fundera på hur man kan skapa djupa och långsiktiga relationer med sina kunder genom prenumerationsklubbar och kundklubbar.

Under det andra passet låg fokus på affärsutveckling och ekonomi. David André på 21 grams berättade om hur effektivt Direct marketing fortfarande är för kunderna och berättade om undersökningar som visat att den yngre generationen är mer positiva till direktreklam. Han gjorde spaningen att det kan ha att göra med att det för dem är något nytt, då de är vana vid digital marknadsföring.

Som kontrast till David och den svenska marknaden för Direct marketing berättade Lasertrycks Esben Mols Kabell om att den marknaden inte längre finns i Danmark och spådde att det kan komma att bli så även i Sverige. Han pratade vidare om vikten av specialisering och hur de jobbar med konsolidering där synergieffekter går att hitta. Han menade att det är nödvändigt för mindre tryckerier att hitta sin tydliga nisch.

Passet avslutade med en ekonomisk utblick av Susanne Spector från Nordea under rubriken "En ny fas". Hon ser goda ekonomiska förutsättningar i Norden under 2022. Nästa år är det valår i Sverige, vi har en stark inhemsk efterfrågan och alla sektorer går bättre än vanligt. Arbetslösheten minskar och efterfrågan på arbetskraft är stor.

Det sista passet för dagen handlade om hållbarhetsfrågan. Talade gjorde Ulrika Rozén på skyltmax, Roy Jenserud på Cappelen Damm och Scandbooks Håvard Grjotheim. Alla tre talare berättade om hur deras företag jobbade med hållbarhet. Den röda tråden genom hela passet var det tydliga budskapet att klimatkompensation inte är vägen framåt utan företagen måste omsätta det i praktiken och arbeta med att nå minskade utsläpp.

Alla tre var inne på riskerna med Green washing och där Håvard Grjotheim pratade om att man inte kan jobba med hållbarhetsfrågorna med utgångspunkten att nå kortsiktiga konkurrensfördelar. Han menade att de som inte jobbar med frågan kommer att få svårt att behålla sina affärer alls i framtiden.