DEBATT - ARENA FÖR FRAMTIDENS DISTRIBUTION

Debatt: "Postlagsutredningen är ett beställningsverk från Postnord"

Postnord är inte i den kris de målar upp. Postmarknadens verkliga problem är bristande kvalitet och långsam anpassning. Subventioner till Postnord är inte lösningen, skriver bland andra Ravindra Parasnis i Altinget.

5 februari 2021
Foto: Erik Thor

Statligt ägda Postnord gjorde 2020 den största vinsten företaget gjort sedan det bildades 2009, vilket går tvärt emot den bild man själva målar upp i sitt lobbyarbete. Postnords felaktiga verklighetsbeskrivning har sedan satt ramverket för hur den så viktiga postutredingen utformats.

Om den här utredningen inte tar upp annat än Postnords perspektiv finns det en stor risk för en framtida postmarknad med sämre konkurrens och som subventioneras av skattepengar.

Läs hela debattartikeln