NYHET

GYF:s branschpris på 100 000 kr till MAX Burgers vice koncernchef Christoffer Bergfors

I år går GYF:s branschpris på 100 000 kronor till Christoffer Bergfors, vice koncernchef på MAX Burgers, för det arbete han och restaurangkedjan gjort för att uppmuntra barns läsglädje. Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. Stiftelsen har även delat ut pris för utbildning, formgivning samt ett uppsatspris.

10 november 2021
Foto: Björn Dalin

Årets vinnare av GYF:s branschpris är vice koncernchef för MAX Burgers, Christoffer Bergfors. Han har lett arbetet med att sprida läsglädjen hos barn och uppmuntra barn i tidig ålder till läsning, och det är för det arbetet han får priset.

– Böcker har bjudit in till en värld av fantastiska sagor och öppnat upp framtida möjligheter för barn i hundratals år. Genom att hålla en fysisk bok i din hand och läsa ur den får du något som en skärm inte kan ge. Att väcka läsglädje i tidig ålder är viktigt och att då få tillgång till det tryckta mediet med alla dess möjligheter är den bästa starten någon kan få. Christoffer Bergfors och MAX Burgers har förstått vilka möjligheter trycksaker har för att introducera barn till läsning och det initiativet vill GYF uppmuntra, säger Ravindra Parasnis, vd på Grafiska Företagen och styrelseledamot i stiftelsen.

Juryns motivering lyder:

"För att stimulera barns läsglädje och kreativitet delar MAX Burgers ut 5 miljoner böcker i stället för plastleksaker med barnmålet. Det är både sagoböcker, målarböcker och pysselböcker som varvas som gåva. Christoffer Bergfors, vice koncernchef, gillade som pappa att väcka läsglädjen hos sina barn och det är något som man hos MAX Burgers också vill föra vidare för att uppmuntra barn i tidig ålder till läsning. Ett lysande initiativ som stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande varmt omfamnar".

Ytterligare tre priser

Utöver branschpriset delar GYF ut tre andra priser. Ett är det utbildningspris som i år har gått till Beckmans Designhögskolas lektor Annika Berner och ett annat är formgivningspriset som tilldelats grafiska designern Sandra Praun. Ett av priserna tilldelas studenter där Amanda Sandberg och Linnea Tjernberg på Linköpings Universitet vunnit pris för sin uppsats.

Priserna delades ut vid en ceremoni i Stockholm den 9 november.

Övriga pristagares motiveringar:

GYF:s utbildningspris på 50 000 kr till Annika Berner, lärare på Beckmans Designhögskola.

Juryns motivering lyder:
"I sitt arbete har Annika Berner under många år verkat för att förse branschen med högskoleutbildade grafiska designers. Som stor inspirationskälla och med stark kraft har hon utvecklat kursutbudet och varit drivande i utvecklingsarbetet på Beckmans Designhögskola. Detta gör Annika Berner till en mycket välförtjänt mottagare av utbildningspriset från stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande".

GYF:s formgivningspris på 50 000 kr till Sandra Praun, grafisk designer

Juryns motivering lyder:
"Sandra Prauns samlade produktion kan med lätthet kallas œuvre och präglas av, bland mycket annat, egensinne, pregnans, kompetens och elegans. De konstnärliga ambitionerna i varje enskilt projekt är lika skyhöga som resultatet är lyckat. Sandra Praun står för något så sällsynt som ett auteurskap inom svensk grafisk form. Stora ord passar en stor konstnär och värdig mottagare av Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjandes formgivningspris".

GYF:s uppsatspris på 25 000 kr till Amanda Sandberg och Linnea Tjernberg, Linköpings Universitet

Juryns motivering lyder:
"En angelägen problematik får en genomlysning och förslag till lösning i uppsatsen "En ansvarsfull cigarettförpackning". Ett metodiskt och omsorgsfullt forskningsarbete resulterar i en fullt genomförbar teknisk lösning som dessutom gillas av försöksgruppen. Amanda Sandbergs och Linnea Tjernbergs studentuppsats har just den kvalité som stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande premierar".

Om Grafiska Yrkenas Främjande (GYF)

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Medieföretagens gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

Ravindra Parasnis
Senior rådgivare