RAPPORT - INTERGRAF

Läsning av tryckt material ger bättre läskunnighet

Studenter som läser tryckta böcker presterar ofta bättre i läsning, lägger mer tid på att läsa och tycker bättre om att läsa än studenter som läser mer från digitala enheter. Att läsa digitala texter oftare än tryckta, visar till och med en "negativ koppling till läsprestanda." Detta är några av huvudresultaten i en ny OECD -PISA rapport: 21st Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World.

4 juni 2021
Foto:

I en mycket trovärdig rapport som publicerats i början av maj bekräftar PISA - OECD:s program för internationell bedömning av studieresultat, att studenter presterar bättre när de läser från tryckt material än när de läser på digitala enheter.

Dessa resultat skickar en tydlig signal till föräldrar och utbildningsleverantörer att mer bör göras för att säkerställa läsning på tryck. Detta för trygga utbildningens framtid, eftersom det kan spela en roll för läskunnigheten i stort.

Sammantaget läser ungefär en tredjedel av studenterna sällan eller aldrig böcker, enligt OECD -PISA – rapporten. Medan en tredjedel läser böcker oftare i pappersformat, läser 15 % oftare på digitala enheter och 13 % läser lika ofta i pappers – och digitala format.

- Dessa siffror är alarmerande, skriver Intergraf i ett pressmeddelande. Även om det är positivt att tryckta böcker förblivit det föredragna mediet för läsning, tyder denna undersökning på att två tredjedelar av eleverna kanske inte läser tillräckligt- eller tillräckligt mycket i tryckt format, för att få chansen att utveckla tillräckliga färdigheter i läsning.

Vidare skriver Intergraf:

- Detta kan få långtgående konsekvenser. Att utveckla starka färdigheter i läsning är avgörande i vårt kunskapsmättade digitala samhälle. Unga människor måste få de bäst beprövade verktygen för att självständigt kunna navigera i de digitala miljöerna, och för att kunna förhålla sig kritiskt till bruset bl. a från falska nyheter och desinformation.

- OECD är inte först med att publicera resultat av den här typen. Intergraf har länge främjat COST Action E -READ-initiativet, en stor forskningsstudie, som 2018 fann att läsning i tryckt material är bättre för ungas skolresultat när det kommer till förståelse, koncentration, kritiskt tänkande och djupläsning.

- Det är nu ett väletablerat faktum att läsning av tryckta material har ett starkt samband med förmågan att utveckla de nödvändiga färdigheter som behövs för att kunna utvecklas i vår digitala värld.Vi uppmanar alla yrkesverksamma inom hela Europa att följa resultaten från OECD -PISA resultaten och annan forskning genom att aktivt främja tryckta läroböcker i skolan.