NYHET

Minskad omsättning för finpapperstryckerierna under första kvartalet

Under årets första kvartal ser vi en nedgång i omsättning för finpapperstryckerierna jämfört med samma kvartal förra året. Det visar kvartalsstatistiken Grafiska Företagen samlat in från medlemsföretagen. Den exakta påverkan pandemin har haft på branschens omsättning ger inte siffrorna svar på, men att det har en påverkan tyder allt på.

26 april 2021
Foto: -

Finpapperstryckerierna har en fortsatt omsättningsminskning det första kvartalet, -16%, jämfört med förra årets första kvartal. Nedgången i offset fortsätter i samma takt som förra året, likaså storformat som nästan är nere på hälften av 2017 års nivå. Digitaltrycket fortsätter även det att vika neråt men lite mindre brant.

Pandemin har drabbat många av finpapperstryckeriernas kunder kraftig. Restriktioner för bland annat dagligvaruhandel och större evenemang har gjort att delar av medlemsföretagens viktigaste marknader kraftigt begränsats, vilket såklart påverkar försäljningssiffrorna.

Underlaget till statistiken utgör ca: ¾ av denna del av marknaden.