NYHET - NÄTVERKSTRÄFF

Nätverk för teknikansvariga

Grafiska Företagen inbjuder teknikexperter på medlemsföretagen att delta i nätverksträffar i samband med mötena i SIS, Svenska Institutet för Standarder. Kommittén för grafisk teknik deltar aktivt för att påverka riktlinjer och innehåll i befintliga och framtida standarder. Standardiseringen avser specifikationer för hela den grafiska produktionskedjan, från original till färdig produkt.

3 maj 2021
Foto:

Vi har kallat det CGP, Certifierad Grafisk Produktion, vilket bygger på ett tiotal av de standarder som hela tiden utvecklas vidare. Detta gynnar företagens och branschens fortsatta verksamhet och ger en mer kostnadseffektiv, konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar produktion av trycksaker. Även CGP anpassat för förpackningstryckerier planeras just nu. Mer info om kommittéarbetet finns här. Nästa möte är i början av juni.

Det finns nu plats för fler företag och organisationer att delta i arbetet. För mer info/anmälan kontakta Joel Eriksson.