NYHET - STATISTIK

Nu är 4:e kvartalet och därmed hela 2020-års statistik för Finpapperstryckerierna sammanställd. Det sista kvartalet slutade som många säkert också känt, bättre än resten av 2020.

Nu är 4:e kvartalet och därmed hela 2020-års statistik för Finpapperstryckerierna sammanställd. Det sista kvartalet slutade som många säkert också känt, bättre än resten av 2020.

29 januari 2021
Foto: Grafiska företagen

Nedgången i omsättning kv 4 hamnade på 9,4 procent jämfört med samma kvartal 2019, inte bra naturligtvis men en bra bit ifrån det katastrofala andra kvartalet som var 33 procent ner. Totalt ger det en nedgång i denna del av grafiska branschen på 18 procent på helåret.

Nästa var femte omsättningskrona har försvunnit under året och frågan är hur stor återhämtning det kan bli under 2021. Vi har denna gång även med ett diagram som visar hur många företag, (Infomediaavtalet) som korttidspermitterade under 2020.