NYHET - ARENA FÖR FRAMTIDENS DISTRIBUTION

Postnord måste betala tillbaka otillåtet kapitaltillskott till staten

I början av september meddelande EU-kommissionen att två kapitaltillskott under 2017 från ägarna svenska och danska staten till Postnord är otillåtna. Beslutet från kommissionen innebär att Postnord måste betala tillbaka 400 miljoner svenska kronor till svenska staten och 267 miljoner svenska kronor till den danska staten, något som ännu inte skett.

26 oktober 2021
Foto:

I ett brev till regeringen skriver Arena för framtidens distribution att staten måste agera i egenskap av ägarföreträdare och se till att beloppen betalas in snarast möjligt.

– Att Postnord under lång tid disponerat och allt jämt disponerar stora summor kapital som man inte har rätt till utgör en snedvridning av konkurrensen. Det belyser än en gång vilken ojämlikhet som råder mellan aktörerna på postmarknaden, säger Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis. 

Han fortsätter:

– Vi förväntar oss att Postnord nu återbetalar pengarna. Om det inte sker så måste regeringen gripa in och se till att återbetalningen verkställs.

Läs mer här

Ravindra Parasnis
Senior rådgivare