NYHET

Rapportera in lönestatistik för september 2021

Det är det snart dags att redovisa löneuppgifter till Svenskt Näringsliv. Insamlingen öppnar för inrapportering den 4 oktober. September månad utgör underlaget för 2021. Ett inbjudningsbrev kommer att skickas per post till utvalda företag med information om insamlingen och instruktioner för inloggning. All hantering av löneuppgifter görs i arbetsgivartjänsten Näringslivets lönestatistik.

24 september 2021
Foto:

Daniel Peterson
Regionchef och förhandlare