NYHET - PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR

Sänkt kostnad för Avtalspension SAF-LO under 2021

Samt sänkt ålder för intjänande till Avtalspension SAF-LO. Precis som föregående år får arbetsgivarna även under 2021 en rabatt på premien (priset) för arbetarnas tjänstepension, Avtalspension SAF-LO. Vad gäller intjänande till Avtalspension SAF-LO har Svenskt Näringsliv och LO träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för från dagens 25 år till 22 år. Sänkningen av intjänandeåldern görs stegvis.

1 mars 2021
Foto: