DEBATT - ARENA FÖR FRAMTIDENS DISTRIBUTION

Slutreplik: Postnords dominans hämmar konkurrensen

Trots att Postnords brevutdelning är lönsam vill man att den ska subventioneras. På en marknad som avreglerades för 30 år sedan har Postnord fortfarande en marknadsandel på 80 procent. Den totala dominansen visar på en avreglering som inte fungerat och en fri konkurrens som inte existerar. Ravindra Parasnis tillsammans med ”Arena för framtidens distribution” svarar Postnords i en slutreplik i Altinget.

26 februari 2021
Foto: Erik Thor

Trots positiva resultat menar Postnord att den minskande postmarknaden innebär att man behöver ekonomiskt stöd, men det anser författarna av slutrepliken vore en farlig väg att gå.

"Skulle staten börja skattefinansiera delar av Postnords verksamhet slår man in på en väg som inte bara leder bort från marknadsmässighet utan också innebär ett principgenombrott som kommer att generera ständigt nya krav på ökande subventioner."


"Frågan är då om vi behöver politiska initiativ för att stärka Postnord eller politiska initiativ för att stärka konkurrensen?"

Svaret på den frågan är enkel. Den svenska postpolitiken måste styras om till att stärka konkurrensen istället för att ekonomiskt stötta postnord och därmed snedvrida konkurrensen än mer.

Läs hela slutrepliken