NYHET

Thorbjörn Sagerström fortsatt ordförande och nyval av Andreas Davidsson

Grafiska Företagens förbundsmöte genomfördes som planerat den 20 maj. På grund av det rådande läget genomfördes årsmötet digitalt. Grafiska Företagens styrelse består fortsatt av 10 personer där Fredrik Stensson, Stora Enso Packaging lämnar och ersätts av Andreas Davidsson Schur Pack. Thorbjörn Sagerström fick förnyat förtroende som ordförande.

24 maj 2021
Foto: Sören Andersson

Grafiska Företagens styrelse består kommande verksamhetsår av:

Ordförande

Thorbjörn Sagerström, DS Smith Packaging

1:a vice ordförande

Sofia Ljungberg Igbe. Ljungbergs Tryckeri

2:e vice ordförande

Patrik Jenemark, Nordvalls etikett

Ledamöter

Robine Björklund, ABA
Andreas Davidsson, Schur Pack
Peter Hjelm, Danagård Litho
Ravindra Parsanis, Grafiska Företagen
Rosemary Pålsson, AR Packaging
Filip Ringqvist, Tellogruppen
Ulrik Wehtje, Exakta Group"