NYHET - ARBETSMILJÖ

”Att arbeta med arbetsmiljön är en konkurrensfördel som ofta förbättrar både produktivitet och kvalitet för företagen”

Från och med den 22 augusti är Åsa Samuelson ny arbetsmiljöexpert på Grafiska Företagen. Åsa kommer närmast från Crane AB där hon varit ansvarig för arbetsmiljöarbetet, och har därutöver mångårig erfarenhet av frågorna på Scania respektive Volvo.

24 augusti 2022
Åsa Samuelsson
Foto:

Berätta lite mer om din bakgrund.

– Har arbetat med arbetsmiljö i större delen av mitt arbetsliv både inom verkstadsindustrin som Scania och Volvo liksom inom pappersbruk och tryckeri på Crane AB. Detta innebär att jag har erfarenhet av en stor spridning av arbetsmiljöfrågor, allt från organisatoriska och sociala frågor till frågor om den fysiska arbetsmiljön som t ex belastningsergonomi, kemikalier och olycksfallsrisker.

Hur vill du prägla arbetsmiljöarbetet för Grafiska Företagens medlemmar? Det har ju varit händelserika år i och med pandemin; något som påverkat t.ex hybridarbetet och arbetsgivarens roll i fråga om ledarskap och arbetsmiljö.

– När det gäller trivsel, hälsa och säkerhet på en arbetsplats så vill både arbetsgivare och arbetstagare samma sak; pigga, friska och olycksfria medarbetare. Jag hoppas att jag kan hjälpa och stötta arbetsgivarna till att få energi och glädje i att leda detta arbete och att vara en förebild inom arbetsmiljöområdet. Att arbeta med arbetsmiljön är en konkurrensfördel som ofta förbättrar både produktivitet och kvalitet för företagen.

Vilken ser du i nulägets om viktigaste på arbetsmiljöområdet? (För Grafiska Företagen)

– Här måste jag avvakta och återkomma när jag fått en bättre bild av företagen.

Och – vem är Åsa Samuelson om du skulle beskriva dig själv?

– Glad och positiv som person. Fokuserar på det positiva i olika situationer. Intresserad av friluftsliv, både på vinter och sommar. På vintern blir det skidåkning både utför och på längden och under resten av året är det vandring som gäller. Just nu är det skogspromenader med svampplockning som drar mest under helgerna.

Åsa Samuelsson
Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa