NYHET, REPORTAGE - NYHET, REPORTAGE & GRAFISK BRANSCH

Åtta45 ska vara relevanta och fortsätta växa

Att ständigt utveckla kunderbjudandet är en nyckel till att hålla sig relevant, enligt Erik Mauritzon, vd på Åtta45. Ett exempel är e-handelslösningarna som kompletterat tryckeriverksamheten, eller tillverkningen av skyddsmaterial under pandemin. Nu har tryckeriet ökat på lagren för att säkra leveranserna i en tid av osäkerhet och pappersbrist.

14 november 2022
Erik Mauritzon, vd för Åtta45.
Foto: Anna Levin

Årets sommar var ingen viloperiod för tryckeriet Åtta45. Tvärtom var det mer hektiskt än vanligt. Anledningen var att man tillsammans med ett annat tryckeri hade uppdraget att trycka alla valsedlar till höstens val. För Åtta45 innebar det totalt 450 miljoner tryckta valsedlar.

– När det var som mest hektiskt slogs jag av en tanke: Tänk om det blir omval! Men även det hade vi förstås löst i så fall, skrattar Erik Mauritzon, vd för Åtta45.

Tryckeriet Åtta45 är ett av landets största och trycker alla sorters trycksaker, från visitkort, årsredovisningar och skyltar till förpackningar. Anläggningen i Järfälla rymmer moderna maskiner för både offsettryck, digitaltryck och inkjet. På några ställen är golvytan täckt av långa rader av pallar med papper och plåtar.

Orderböckerna är fyllda, men utmaningen ligger i att hantera kostnadsökningarna och ha material nog för att kunna leverera.

– Vi har köpt in större lager än normalt för att säkra leveranserna. I de osäkra tider som råder, med brist på papper, gäller det för oss att vara förutseende. Orderböckerna är fyllda, men utmaningen ligger i att hantera kostnadsökningarna och ha material nog för att kunna leverera, säger Erik Mauritzon när han visar runt i lokalerna.

Nyckel att vara relevant

Att det väntar tuffare tider och svagare konjunktur är ett faktum, konstaterar Erik Mauritzon. Men han har tacklat utmaningar förut och företaget ska nog stå pall även för detta, är han övertygad om. Pandemin var en jobbig period, men Åtta45 klarade sig ändå relativt bra. Något som bidrog var att de kunde starta tillverkning av ansiktsvisir och annat skyddsmaterial som var efterfrågat under pandemin.

– En av nycklarna till vår framgång är att vi hela tiden lyckas vara relevanta.

Digitala plattformar

Genom uppköp av verksamheter under åren har företaget hela tiden vuxit, och planen är att fortsätta växa. Förutom tillväxt är receptet för en framgångsrik verksamhet enligt Erik Mauritzon att vara effektiv och ha ett bra kunderbjudande. Ett sätt för företaget att utveckla kunderbjudandet har varit att komplettera den rena tryckeriverksamheten med e-handelslösningar och digitala kommunikationsplattformar. På den marknaden konkurrerar de med IT-företag snarare än andra tryckerier.

– Vi kallar oss allt oftare ”Åtta45 Print & Media” istället för ”Åtta45 Tryckeri”, säger han.

Klimatkompenserar med ClimateCalc

Åtta45 följer noga de miljökrav som finns. De innehar också certifikatet ClimateCalc, ett verktyg för att beräkna och kompensera för klimatpåverkan av trycksaksproduktionen. Bakom verktyget står Grafiska Företagen genom den europeiska branschorganisationen Intergraf.

– Det handlar om stora frågor, och det blir alltid diskussioner kring miljöfrågorna. Det hade varit bra om alla företag i branschen använde samma miljöstandarder, säger Erik Mauritzon.

Även på själva maskinerna ställs miljökrav, det kan till exempel handla om elförbrukning eller utsläpp av lösningsmedel. Här måste också maskinleverantörerna ta sitt ansvar, tycker han.

Utmaning att hitta folk

Liksom andra i den grafiska branschen vittnar Erik Mauritzon om hur svårt det är att hitta personal, både tjänstemän och maskinoperatörer. Många av medarbetarna går dessutom i pension inom en snar framtid.

– Det är oftast via kontakter vi hittar personal, och vi lär gärna upp folk om det är aktuellt. En positiv effekt av pandemin är faktiskt distansarbetet, det gör att vi för vissa tjänster plötsligt har hela Sverige som upptagningsområde.

Foto: Anna Levin

Medlemskapet är en självklarhet

Att vara medlemmar i Grafiska Företagen är en självklarhet för Åtta45. Kollektivavtalen skapar ordning och reda, och är samtidigt en trygghet för de anställda, tycker Erik Mauritzon. Verktyg kring hållbarhet som Climate Calc, och det arbete som görs för att underlätta kompetensförsörjningen är andra viktiga delar i medlemskapet.  

Erik Mauritzon om nycklar till framgång

  • Effektivitet
  • Utveckla kunderbjudandet och alltid vara relevanta
  • Kunna ta betalt – att konkurrera genom att ta för lite betalt gynnar ingen i längden
  • Gärna ”korta” jobb, med många sidor
  • Se över organisationen hela tiden
Åtta 45 Tryckeri
  • Företaget har tryckproduktion på 6 orter och försäljningskontor på 10 orter i landet.
  • Antal anställda: ca 285
  • Tryckmetoder: offset, digitalt och inkjet