NYHET - ARBETSMILJÖ

Certifieringskraven för pannoperatörer ses över

Arbetsmiljöverket har nu beslutat att se över reglerna för certifiering av pannoperatörer. Certifieringskravet kommer med andra ord inte träda ikraft som planerat den 1 december 2022. Anledningen är de alltför stora konsekvenserna och påverkan som reglerna skulle ha medfört och som nu behöver utredas.

25 maj 2022
Foto: Unsplash

Informationen som just nu framgår på Arbetsmiljöverkets webbplats är knapphändig då arbetet med att omarbeta föreskrifter samt fatta beslut kring ikraftträdande måste följa myndighetens interna process, mer information väntas framöver.

Läs nyheten på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Åsa Samuelsson
Rådgivare - arbetsmiljö och hälsa