NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Efterlängtat riksdagsbeslut ger arbetsmarknaden större inflytande över gymnasial utbildning

Idag sa riksdagen ja till ”Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning”. Detta innebär att arbetsmarknadens behov i högre grad än i dag ska styra utbudet av gymnasial utbildning. Reformen innebär även att kommuner ska samverka för att kunna erbjuda ett allsidigt utbud av utbildning. ”Det här är efterlängtat” säger Grafiska Företagens kompetensförsörjningsexpert Henrik Smedmark, men med reformen blir det också viktigare att synliggöra det egna företagets och branschens kompetensbehov.

16 juni 2022
Foto: Juliana Fälldin

Grafiska Företagen har länge arbetat för att stärka kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning. Mycket av reformens innehåll är inspirerat av hur Grafiska Företagen, tillsammans med övrig industri, jobbat inom Teknikcollege sedan 2006. Sedan utredningen, som reformen grundar sig på, startade har det funnits en löpande dialog med såväl utredningen, regeringen och riksdagspartierna som andra intressegrupper och myndigheter.

– Reformen är verkligen efterlängtad. Sedan skolan kommunaliserades på 1990-talet har utbudet av gymnasial utbildning endast styrts av elevernas efterfrågan. Detta har gjort att många viktiga utbildningsvägar har stängts då kommuner i många fall inte har velat satsa på dyra utbildningar med lågt intresse bland 15-åringar, säger Henrik Smedmark, ansvarig för kompetensförsörjning på Grafiska Företagen, och fortsätter:

– Det har också varit rationellt för skolor att satsa på billigare högskoleförberedande utbildningar även om det har lett till kompetensbrist i näringslivet och sämre livschanser för unga som inte läser vidare. Även vuxenutbildningar har i många fall koncentrerats till kommunernas egna arbetskraftsbehov i stället för att se till hela arbetsmarknadens behov.

Med reformen blir det nu viktigt att synliggöra vilka kompetensbehov som finns inom det egna företaget och branschen. Genom att engagera sig i Teknikcollege och föra en dialog med våra och Svensk Näringslivs regionkontor ökar också möjligheten att dina behov synliggörs och tillgodoses.