NYHET

Eva Glückman på plats som ny vd

Den 1 januari 2022 tillträdde Eva tjänsten som vd för Grafiska Företagen. Eva var tidigare förhandlingschef, en roll som nu tagits över av Anna Freij, tidigare förhandlare på förbundet. Eva är 50 år och bor på Lidingö utanför Stockholm tillsammans med man och tre barn.

20 januari 2022
Foto: Juliana Fälldin

Under hennes nära tio år som förhandlingschef i förbundet har hon lärt känna verksamheten, branschen och dess olika frågor väl. Ambitionen är att bygga vidare på tidigare arbete som gjorts i förbundet men också att ta tillvara den utvecklingspotential som finns.

Hennes ledningsgrupp kommer förutom henne själv att bestå av Anna Freij och av Johan Grauers som tillträder som kommunikationschef den 16 februari.

– Som vd handlar det om att se företagens utmaningar i sin helhet. Vi ska vara ett stöd i vardagen men också en medpart som kan påverka situationen för våra företag i stort. Det handlar förstås om företagens arbetsgivarroll men också om kompetensförsörjning, lönsamhet och produktionsförutsättningar. Hållbarhetsfrågor är något som alla måste hantera idag och här ser jag att vi skulle kunna göra mer för att stötta medlemsföretagen.

Hon fortsätter:

– Jag vill arbeta för att förbättra förutsättningarna för våra medlemsföretag och ser fram emot en nära dialog med branschen. Vilka utmaningar har ni och hur kan vi på förbundet medverka till att hitta vägar framåt? Våren tänker jag bl a att ägna åt att prata med er medlemsföretag och hoppas komma i kontakt med så många som möjligt. Jag kommer att höra av mig för att boka in besök, fysiska eller digitala, men ni är också välkomna att kontakta mig.

Eva Glückman
Verkställande direktör