NYHET

Finsk strejk ger stora konsekvenser och riskerar att bli samhällsfarlig

Pappersbristen Strejken på finska UPM, som är en av världens största papperstillverkare, har pågått sedan 1 januari och nu börjar effekterna bli kritiska. I ett reportage i Sveriges Radio beskrivs hur strejken slår mot svenska etikettryckerier. Tryckta etiketter är en viktig del i nästan all produktion, från livsmedel till bilar.

22 mars 2022
Foto: Ingela Bendrot

"Jag har liten förståelse för både företagsledning och fackförening eftersom det börjar bli samhällsfarligt", säger Patrik Jenemark, vd Nordvalls Etikett AB och medlem i Grafiska Företagens styrelse, som också tycker att det är beklämmande parterna inte kan hitta en lösning.

Eva Glückman, vd Grafiska Företagen har fått flera samtal från medlemsföretag om att situationen börjar bli kritisk. "Den finska strejken, kombinerat med höga energipriser och konsekvenserna från kriget i Ukraina har skapat en akut pappersbrist. Primärt slår detta hårt mot våra medlemsföretag men sekundärt är det ett problem för många branscher, till exempel kräver nästan all industriproduktion tryckta etiketter för att kunna genomföras."

Strejken rör en förändring av den centrala förhandlingsordningen som UPM vill genomföra. Grafiska Företagen har genom det europeiska samarbetsorganet Intergraf uppmanat parterna att nå en lösning så fort det går.

Här kan du lyssna på inslaget 

Eva Glückman
Verkställande direktör