NYHET - TRYCKERI (SGM) & STATISTIK

Fortsatt återhämtning för finpapperstryckerier

Tryckerierna fortsätter att återhämta sig efter pandemin. Det visar Grafiska Företagens försäljningsstatistik för kvartal tre.

3 november 2022
Foto: Fredrik Persson

Statistiken visar på något förändrad produktionsmix jämfört med fjolåret. Offsettryck har ökat sin relativa andel.

– Förändringen kan hänga samman med tryck till valet. Vi såg samma förändring valåret 2018, säger Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen.

Försäljningsstatistiken bekräftar bilden av att branschen fortfarande utvecklas positivt. Samtidigt så är kostnadsläget för högt. Den grafiska industrin är drabbad av det höga kostnadsläget på papper, andra insatsvaror och el.

– Företag i den grafiska branschen ställer om till nattskift för att klara elkostnaderna. Allt talar för ett svagare konjunkturläge 2023 och det höga kostnadsläget måste beaktas under avtalsrörelsen för att stärka konkurrenskraften, säger Eva Glückman.

Som medlemsföretag kan du ta del av försäljningsstatistiken i sin helhet. Se länk nedan.