DEBATT - NÄRINGSPOLITIK

Grafiska branschen är beroende av ett väl fungerande transportsystem

På DN-debatt skriver industrins parter att tre områden i den nationella planen för infrastruktur måste prioriteras. Det handlar om underhåll av befintliga vägar och järnvägar, elektrifiering och en ny isbrytarflotta finansierad av staten.

11 maj 2022
Foto: Juliana Fälldin

Det nya säkerhetspolitiska läget har satt ökat fokus på behovet av en robust infrastruktur. Den grafiska industrin har sett detta behov länge tillsammans med behovet av ökad elektrifiering för mer hållbara transporter.

- Vår bransch behöver en effektiv, tillförlitlig och hållbar infrastruktur som fungerar i hela landet säger Eva Glückman, vd Grafiska Företagen i en kommentar till den debattartikel som hon undertecknat tillsammans med företrädare för arbetsgivare och fackförbund i Industrirådet.

Läs hela debattartikeln här.

Johan Grauers
Kommunikationschef