NYHET - ANSTÄLLNING, ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE & LAS

Grafiska Företagen har skrivit på huvudavtalet

På förmiddagen den 23 juni skrev Grafiska Företagens vd Eva Glückman och förhandlingschef Anna Freij under de nya huvudavtalen för flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Avtalen signerades tillsammans med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

23 juni 2022
Foto: Johan Grauers

– Det har varit en lång väg hit, men nu har vi ett bra och balanserat avtal, med ett regelverk som är väl anpassat för dagens arbetsmarknad. Våra medlemsföretag får större möjlighet till flexibilitet, samtidigt som deras medarbetare får en ökad trygghet, säger Anna Freij, förhandlingschef på Grafiska Företagen

Det formella beslutet att ansluta sig till huvudavtalet togs enhälligt på Grafiska Företagens senaste styrelsemöte. Det nya huvudavtalet börjar gälla från och med 1 oktober. De parter som ännu inte skrivit under avtalet har fram till den 30 september på sig att göra detta om man vill vara med när det nya avtalet börjar gälla.