DEBATT - ARENA FÖR FRAMTIDENS DISTRIBUTION & FOKUSFRÅGA

Grafiska Företagen m.fl. kräver postservice med medborgarna i fokus

Det krävs ett rejält omtag kring den svenska postmarknaden och hur konkurrensen kan förbättras. Det skriver Grafiska Företagen tillsammans med övriga företrädare för Arena för framtidens distribution i en debattartikel i Altinget.

28 september 2022
Foto: Dreamstime

– Postmarknaden fungerar inte som den ska och den service man kan förvänta sig av Postnord finns inte. Postmarknaden har bristfällig konkurrens där både kunder och våra medlemsföretag kommer i kläm. Vi vill att en ny utredning tillsätts under den kommande mandatperioden som handlar om förändringar som gynnar en ökad konkurrens på postmarknadsområdet, säger Eva Glückman, vd för Grafiska Företagen.

Det är inte konstigt att både medborgare och politiker ifrågasätter hur Postnord bedriver sin verksamhet när det tar flera veckor för post att komma fram, skriver debattörerna. Trots att postmarknaden formellt avreglerades 1993 utnyttjar Postnord fortsatt sin dominerande ställning när det gäller utdelning av brev. Det är alltså inte konkurrens som är grunden till problemen, snarare att konkurrensen på postmarknadens är för svag, anser vi.

Till skillnad från marknaden för stora paket, som kännetecknas av god konkurrens, utveckling och prispress, präglas brevmarknaden av statliga Postnords dominans, som inte tvingats till några stora förändringar. Det krävs en mer nyanserad och insiktsfull diskussion än idag, skriver debattörerna. Låt medborgarnas bästa vara utgångspunkten för en utredning om postmarknadens framtida utformning under den kommande mandatperioden, avslutar de.

Eva Glückman
Verkställande direktör