NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Här är förslagen som ska lösa kompetenskrisen

Många företag inom Grafiska Företagen har svårt att hitta yrkeskompetens. Detta är ett problem för stora delar av näringslivet. Därför presenterar nu Svenskt Näringsliv 26 skarpa reformförslag i en rapport där det avgörande är att företag och branscher får betydligt mer inflytande över den framtiden gymnasiala yrkesutbildning. Grafiska Företagen har varit delaktiga i att ta fram förslagen.

21 januari 2022
Foto: -