NYHET - INTERGRAF

Intergraf: omedelbara åtgärder nödvändiga när papperspriset skenar

I ett pressmeddelande skriver den europeiska branschorganisationen Intergraf, som Grafiska Företagen är en del av, att papperspriserna nått så höga nivåer att åtgärder mot detta nu är nödvändigt. Man vill bland annat på kort sikt begränsa export av papper och massa från den europeiska marknaden, få en lösning på strejken på finländska UPM samt att på längre sikt säkra upp att den europeiska marknaden har tillräckligt stor produktion och tillgång till träråvara.

10 mars 2022
Foto: Pixabay

Papperspriserna i Europa har på ett halvår ökat med i snitt 45 procent och på vissa specifika papperssorter upp emot 80 procent. Det är historiskt stora ökningar. Det finns inte en enskild förklaring till det, men bristen på papper är såklart en drivande faktor. De skenande priserna på papper påverkar både våra medlemsföretag och deras kunder på ett kraftigt sätt och det blir för många allt tuffare att klara av prisökningarna.

Situationen förvärras av kriget i Ukraina som påverkar tillgången på papper och massa. De redan höga energipriserna har pressat upp produktionskostnaden för papper och med kriget i Ukraina har energipriserna fortsatt öka. Utöver det pågår en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare hos den finländska papperstillverkaren UPM, där positionerna länge varit låsta.

I den extraordinära situation som Europa och den europeiska grafiska industrin befinner sig i uppmanar Intergraf därför till omedelbara åtgärder för att situationen inte ska bli ännu värre:

  • Man föreslår ett tillfälligt totalt stopp, eller en signifikant minskning, av exporten på papper och massa till tredje land, för att säkerställa den europeiska tryckmarknadens autonomi.
  • Man uppmanar bägge sidor av konflikten i Finland att hitta en lösning så att produktionen kan återgår till det normala.
  • På längre sikt vill man säkerställa att tillräckligt mycket papper produceras i Europa för den europeiska marknaden samt se till att tillgången på träråvaror till pappersindustrin säkras.


Grafiska Företagen står bakom Intergrafs uppmaning.


Här kan du läsa Intergrafs pressmeddelande

Eva Glückman
Verkställande direktör