NYHET - AVTAL 2023

”Jag skulle beskriva mig som en barnmorska”

Erland Olauson leder Opo-gruppen och ansvarar tillsammans med övriga sex så kallade Opo för att nya kollektivavtal finns på plats den 1 april i år. Det förutsätter att parterna på arbetstagar- och arbetsgivarsidan är överens, och det är just att detta, att få dem att enas, som är Opos uppgift.

17 januari 2023
Erland Olauson
Foto: Johan Grauers

– Rollen som opartisk ordförande, Opo, handlar mycket om att få igång samtal mellan parterna. Det kräver att man är genuint intresserad och frågvis, säger Erland Olauson som trots att han är pensionär är engagerad i en rad olika uppdrag, varav Opo är ett.

Han har alltid haft en vilja att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Intresset för politik väcktes tidigt, och han har verkat inom fackföreningsrörelsen hela sitt yrkesliv. Men det är inte främst att företräda en viss grupp som varit drivkraften, säger han, utan det större perspektivet. Här är den svenska modellen, som innebär att arbetsmarknadens parter gemensamt bestämmer förutsättningarna på svenska arbetsplatser, en grundbult och en framgångssaga, enligt Erland Olauson.

– Jag brinner för att den svenska modellen ska leva och utvecklas. För att lösningar på arbetsmarknaden ska bli bra krävs noggranna avvägningar, och när parterna väl kommer överens tar de också ansvar för sina överenskommelser. Att vi i Sverige har få strejkdagar och en god löneutveckling över tid är bevis på att modellen fungerar.

Det svåra är att ställa rätt frågor

Han är jurist och har decennier med erfarenhet av arbetsrätt och förhandlingar i bagaget. Flera av de övriga opartiska ordförandena har han tidigare förhandlat mot i rollen som avtalssekreterare på LO. Nu ska de tillsammans se till att ro avtalen i hamn.

Hur går det att samarbeta och vara opartiska, när ni tidigare suttit på varsin sida om förhandlingsbordet?

– Att vi som grupp har en tydlig gemensam uppgift är nyckeln. Vi har alla hållit på med förhandlingar i 20–30 år och är tränade i att förstå den andra sidan. Ingen är representant för arbetstagare eller arbetsgivare i gruppen. Så det är inte svårt att vara opartisk.

Det är viktigt att ha klart för sig att det inte är Opo som träffar avtal, utan bara ska underlätta för parterna att bli överens, påpekar Erland Olauson.

– Vi kan inte styra eller tala om hur parterna borde tänka eller göra, vi måste istället ställa frågor för att komma framåt. Det är det svåra, att ställa rätt frågor.

Någon förhandlingschef beskrev samtalen med Opo lite som att bli inkallad till rektorn.

– Ja, lite så kan det kanske kännas, säger Erland och skrattar till. Vi har också beskrivits som barnmorskor, fortsätter han. Det är inte Opo som föder, men vi hjälper till.

Egentligen är han pratsam, säger han, men det får man inte vara som Opo. Däremot behöver man vara bra på att lyssna. Tålmodig behöver man också vara, enligt Erland Olauson.

– Det vet jag inte heller om jag egentligen är, tillägger han efter en kort paus och skrattar igen.

Knepiga förutsättningar för förhandlingarna

Grafiska Företagen är en av arbetsgivarparterna i industriavtalet och är därmed först ut i förhandlingarna. Erland Olauson tycker att branschen på senare år blivit alltmer digitaliserad och högteknologisk, mer industriell.

Förutsättningarna i den här avtalsrörelsen är speciella med mycket osäkerhet i ekonomin och omvärlden, påverkar det förhandlingarna och rollen som Opo?

– I hög grad är det samma som vanligt, men en del saker blir extra knepiga. Som Opo är vår uppgift till exempel att verka för långa avtal för att skapa stabilitet, det kan bli svårare med det omvärldsläge som råder.

Erland Olauson återkommer hela tiden till värdet av den svenska modellen. Att parterna tar gemensamt ansvar är oerhört viktigt för att nå framgång, tycker han.

– Det är viktigt att inte glömma helhetsperspektivet, den större bilden. Miljoner människor har gått till jobbet varje dag och följt de avtal som parterna slöt för tre år sedan. För att det ska fortsätta fungera bra är det viktigt att förtroendet för modellen bibehålls.

Erland Olauson

Född i Karlshamn. Jurist. Anställd inom LO från 1976, chef för LO rättsskydd i 15 år. Därefter kanslichef på LO. Från 2003 avtalssekreterare och vice ordförande i LO. Har förhandlat i såväl tvister som avtalsrörelser och undervisat i arbetsrätt under många år.

Sitter i Försäkringskassans styrelse och är revisor i hemkommunen. Opo-uppdraget pågår även mellan avtalsrörelser, men mindre intensivt.

Seglar, jagar och snickrar. Har både segelbåt och en Elektrolux motorbåt i trä från 1960 som han renoverat med omsorg.

Opo och förhandlingarna

Opo träffar parterna under januari och februari och leder sedan förhandlingarna från mars, en månad innan avtalen löper ut. Då diskuteras det som är förbundsspecifikt, medan löner och avtalstid kommer i slutförhandlingen.

Opo jobbar två och två, men samordnar alla insatser med övriga Opo-gruppen. I slutförhandlingen deltar endast två förhandlingsrepresentanter från arbetstagar- respektive arbetsgivarparten samt två Opo, Erland Olauson och Jan-Peter Duker, tidigare bland annat vice vd på Svenskt Näringsliv.

Opo kan be parterna utreda eller precisera en fråga men också komma med egna förslag på lösningar. De har också befogenhet att lägga slutgiltigt förslag till avtal, så kallad hemställan.

Opartisk ordförande är ett hedersuppdrag, och kandidaterna blir tillfrågade av förhandlingsrådet med representanter från arbetstagar- och arbetsgivarsidan.