NYHET - EU & HÅLLBARHET

Koldioxidavtryck kan bli viktig konkurrensfördel för tryckeribranschen i EU

Den senaste tiden har den europeiska branschorganisationen Intergraf, som Grafiska Företagen är en del av, märkt av ett ökat intresse från både företag och lagstiftare inom EU för organisationens strategi för koldioxidavtryck, skriver de i ett utskick. Förutom branschspecifika rekommendationer och konkreta verktyg som ClimateCalc, ingår numera även en färdplan i strategin för att hjälpa tryckerier och beställare av tryckta produkter att minska koldioxidutsläppen.

18 januari 2023
offset
Foto: silvano audisio/Shutterstock.com

– Minskade koldioxidutsläpp blir ett allt viktigare konkurrensmedel för den grafiska branschen. Europeiska företag ligger redan långt framme i klimatarbetet och genom att använda Intergrafs verktyg stärker de sin konkurrenskraft ytterligare, inte minst ur ett internationellt perspektiv, kommenterar Grafiska Företagens vd Eva Glückman.

2021 lanserade EU-kommissionen klimatpaketet Fit for 55, som innebär att EU ska sänka sina utsläpp med 55 procent jämfört med 1990 års nivåer till 2030. Fit for 55 är ett avgörande delmål på vägen mot att nå netto-noll, alltså ett EU helt utan växthusgasutsläpp, senast 2050.

Alla branscher förväntas dra sitt strå till stacken för att nå målen, och EU-lagstiftningen kommer i allt högre grad kräva att företag redovisar koldioxidavtryck för sina produkter och processer.

Verktygen framtagna av den egna branschen

Intergraf har under flera år arbetat för att utveckla en enhetlig strategi för koldioxidavtryck i tryckeribranschen. Dels handlar arbetet om att bidra till minskad klimatpåverkan, dels handlar det om konkurrenskraften för tryckerierna i Europa. Regelverk och transparens kring klimatavtryck gynnar europeiska tryckerier jämfört med tillverkare i andra länder som inte lägger ner lika mycket arbete på att minska utsläppen av koldioxid för att hålla priserna nere. Styrkan i Intergrafs rekommendationer och verktyg är att de är framtagna av experter i tryckeribranschen specifikt för branschen:

  • Rekommendationer för beräkning av CO2-utsläpp i tryckeribranschen
    De 13 parametrarna i rekommendationen täcker 95 procent av alla koldioxidutsläpp i tryckprocessen. De omfattar också alla tre aspekterna i Greenhouse Gas Protocol (en global standard för rapportering av växthusgasutsläpp), alltså både direkta utsläpp, indirekta utsläpp relaterade till energiförbrukning och indirekta utsläpp från leverantörskedjan. Den sistnämnda typen av utsläpp står för 70 procent av tryckeribranschens utsläpp och är därmed central i beräkningen av koldioxidavtryck i branschen.

  • Det praktiska verktyget ClimateCalc för beräkning av koldioxidavtryck
    ClimateCalc används för närvarande i 17 länder. Ytterligare ett verktyg, Bvdm KlimaInitiative, finns för tyska företag. Båda verktygen är baserade på Intergrafs rekommendationer och skräddarsydda för branschen. De ger möjligheten att beräkna koldioxidavtryck för både företaget och ett specifikt tryckmaterial.

  • Roadmap för CO2-beräkning, CO2-reduktion och CO2-kompensation i tryckeribranschen
    Färdplanen som lanserades 2021 är ytterligare ett steg för att stötta tryckerier och beställare av tryckta produkter att minska koldioxidutsläppen. Den innehåller en kategorisering av parametrar som påverkar koldioxidutsläppen, dels relaterade till själva tryckeriet, dels till den tryckta produkten. Kategoriseringen gör det lättare att identifiera åtgärder för att minska utsläppen.