NYHET - CORONAINFORMATION

Möjlighet till ny anmälan om avstämning för korttidsstöd april ut

Sedan den 1 januari 2022 får företag som fått beslut om återkrav på grund av utebliven eller sen avstämning rätt att göra en ny anmälan om avstämning. Avstämningen kommer då att hanteras som att den skickats in i tid, vilket kan leda till att företag beviljas stöd för tidigare återkrävd period. Den här möjligheten finns fram till den sista april.

18 mars 2022
Foto: Grafiska företagen

Lagen gör det möjligt för företag att på nytt lämna in en anmälan om avstämning och gäller för arbetsgivare som fått beslut om återkrav av preliminärt stöd som avser stödmånaderna 16 mars 2020 till 30 juni 2021.

Det är en tillfällig lag och företag har endast möjlighet att skicka in en ny anmälan om avstämning till och med 30 april 2022. Eftersom 30 april infaller en lördag kan anmälan om ny avstämning dock göras till och med 2 maj 2022.

Här kan du läsa mer om hur du gör en ny anmälan samt hur myndigheten hanterar återkrav på grund av sen avstämning

Överklagan av beslut från Tillväxtverket - så går det till

Om du anser att Tillväxtverket fattat ett felaktigt beslut i ditt ärende, har du möjlighet att överklaga inom tre veckor.

I de ärenden som ger den överklagande rätt betalar Tillväxtverket ut stödet, men i vissa principiellt viktiga fall har myndigheten valt att överklaga förvaltningsrättens dom.
Anledningen till detta är att de arbetar med helt ny lagstiftning och det inte finns en etablerad praxis. I vissa fall återförvisar förvaltningsrätten ett ärende. Det innebär att Tillväxtverket gör ytterligare en prövning utifrån förvaltningsrättens önskemål.

Här kan du läsa mer om hela processen