NYHET - STATISTIK

Ny konjunkturrapport - rejäl avmattning men positiva tongångar i den grafiska industrin

Den grafiska branschen går delvis mot strömmen, men det finns problem. Branschen är fortfarande inne i en positiv återhämtningsfas efter det svåra slag som coronapandemin innebar. Orderingång, produktionsvolym och export har fortfarande en positiv utveckling. Förpackningsföretagen visar en särskilt stark tillväxt. Orderstocken för grafisk industri ligger på rekordhög nivå, index 120 vilket är den högsta noteringen sedan år 2000.

26 oktober 2022
Foto: Fredrik Persson

De stora problemen för branschen är det höga kostnadsläget på papper och andra insatsvaror samt el. Därtill är det stor brist på papper och tryckplåtar, vilket gör att företagen försöker bygga upp kostsamma lager. Branschen har också svårt med kompetensförsörjningen. Det råder brist på både yrkesarbetare och tjänstemän. Under andra kvartalet rapporterade 20 procent av företagen brist på yrkesarbetare och 35 procent av företagen brist på ingenjörer/tekniker.

För industrin som helhet är prognosen för konjunkturutvecklingen dyster. Pandemi, krig, flyktingströmmar och utmaningar med klimat och miljö har skapat protektionism som utmanar demokrati och den fria handeln. Allt talar för ett svagare konjunkturläge 2023 globalt. Utvecklingen är likartad i Sverige eftersom vi är ett exportberoende land som påverkas av omvärlden. Efterhand kommer den svaga tillväxten att slå även mot arbetsmarknaden.

Grafiska Företagen har låtit Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall ta fram konjunkturrapporten för den grafiska branschen.