NYHET - ARBETSGIVARSTÖD & ANSTÄLLNING

Nya anställningsblanketter – krav på mer information vid anställning från den 29 juni

Från och med den 29 juni 2022 sker ändringar i LAS som innebär en utökad informationsskyldighet för arbetsgivare vid anställning. Grafiska Företagen har därför tagit fram nya anställningsblanketter som är anpassade efter förändringarna, och som våra medlemsföretag kan använda vid nyanställning samt ändring av anställningsvillkor.

29 juni 2022
Foto: Dreamstime

För att genomföra EU:s arbetsvillkorsdirektiv har riksdagen röstat igenom ändringar av LAS. Förändringarna träder i kraft den 29 juni 2022 och innebär en utökad skyldighet för arbetsgivaren att lämna skriftlig information om vilka anställningsvillkor som gäller för anställningen.

– Informationen om de flesta villkoren ska ges senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta. Viss information kan lämnas inom en månad från att anställningen tillträds, säger Anna Freij, förhandlingschef på Grafiska Företagen.

Vid nyanställning

Informationsskyldigheten gäller alla företag och anställningar, och ska ges till samtliga nyanställda. Kraven på skriftlig information gäller även vid korta anställningar. Även företagsledare och arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj samt de som ska arbeta utomlands längre än fyra veckor har rätt till motsvarande information.

Vid ändring av anställningsvillkor

Även när anställningsvillkoren ändras efter beslut från arbetsgivaren eller genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska arbetsgivaren lämna skriftlig information. Information behöver inte lämnas gällande ändringar som beror på lag eller kollektivavtal. Informationen om ändringarna ska ges så snart som möjligt, dock senast den dag då ändringen ska börja tillämpas. Det räcker med ett skriftligt besked.

Nya blanketter på hemsidan

Med anledning av de nya kraven har Grafiska Företagen tagit fram nya blanketter som kan användas inför anställning på företaget. Grafiska Företagen har även tagit fram blanketter vid ändring av anställningsvillkor, begäran om en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad samt en blankett inför arbete utomlands längre tid än fyra veckor.

– Vi rekommenderar att medlemsföretagen använder våra uppdaterade blanketter för att undvika att missa någon viktig information. Vi rekommenderar också att arbetsgivaren ser över företagets administrativa rutiner inför anställning så att den anställde erhåller den skriftliga information som de nya ändringarna föreskriver, säger Anna Freij.

 

Vill du ha mer råd och stöd?

Ta hjälp av våra företagsrådgivare eller kontakta oss via Arbetsgivarjouren

Arbetsgivarjouren
Arbetsrättsliga frågor