NYHET - TRYCKERI (SGM) & STATISTIK

Positiva signaler från finpapperstryckerier

Omsättningen ökar med 19 procent för finpapperstryckerierna jämfört med andra kvartalet förra året. Digitaltryck och storformat går bäst med en ökning på drygt 30 procent, men även offset har 17 procent högre omsättning. Trenden att digitaltryck och storformat ökar av den totala omsättningen fortsätter även 2022.

25 augusti 2022
Foto: Fredrik Persson

På halvårsbasis är ökningen något mindre men sammantaget ligger den på 10 procent. Även där är ökningen större för digitalt och storformat.

Samtidigt som vi ser en fortsatt återhämtning sedan pandemin är återhämtningen i vår omvärld högre. Vårt kostnadsläge är ett bekymmer med bland annat höga energi- och papperspriser och lönekostnader. 

Finpapperstryckerierna består av offset-tryck, digitaltryck samt storformat och producerar exempelvis broschyrer, tidningar och affischer. Kvartalsstatistiken bygger på svar från ungefär tre fjärdedelar av denna marknad.