NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Regeringen vill att utbildningsutbudet bättre ska spegla näringslivets behov

Regeringen presenterade i veckan en lagrådsremiss utifrån Planerings- och dimensioneringsutredningens betänkande. Remissen innehåller flera förändringar jämfört med hur dimensioneringen sker idag. Förändringarna går på många sätt i linje med det som Grafiska Företagen och Industrirådet har drivit i många år.

4 februari 2022
Foto: -

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning