NYHET

Så påverkas näringslivet av kriget i Ukraina

Rysslands angrepp på Ukraina kommer att få stora konsekvenser för hela världen. Den direkta effekten är ett stort humanitärt lidande i Ukraina. De olika ekonomiska sanktionerna kommer att straffa Ryssland men samtidigt vara kännbara i hela världen. Kriget får också direkta och indirekta effekter på det svenska näringslivet.

25 mars 2022
Foto: Max Kukurudziak

Redan nu har krigets inverkan på världsekonomin varit tydlig. Det har varit volatila börser, skenande råvarupriser och stor osäkerhet om vad som kommer hända framåt. Förutom att det är vi har en humanitär katasrof för det ukrainska folket det ger det effekter på det svenska näringslivet och samhället i stort.

Vi har samlat ett antal ett antal länkar till organisationer och myndigheter som kan vara bra att hålla sig ajour med. Om ni har frågor om arbetsrättsliga frågor kan ni som vanligt vända er till Grafiska Företagens jour. Den är öppen vardagar mellan 8.30-16.30 och nås på nr. 08-762 79 70 eller mejla: info@grafiska.se.

Nyttiga länkar

Arbetsgivarjouren
Arbetsrättsliga frågor