RAPPORT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & REKRYTERING

Trendbrott i den grafiska branschen – 1000 nyanställningar

Fram till 2024 planerar företagen inom den grafiska branschen att nyrekrytera drygt 1000 personer, vilket är en ökning av antalet anställda med nästan 9 procent. Det visar en ny rekryteringsundersökning som Grafiska Företagen genomför bland sina medlemsföretag vartannat år. Den grafiska branschen ser positivt på framtiden men det finns orosmoln.

2 maj 2022
Foto: Fredrik Persson

I bedömningen av kommande rekryteringsbehov svarar företagen att det framför allt beror på utökad verksamhet, ett tydligt tecken på att det finns en stark framtidstro. Även 2021 rekryterades ovanligt många till branschen, 900 personer, men då handlade det framför allt om ersättningsrekryteringar kopplade till neddragningar som skedde under pandemiåren.

- Det är ett tydligt trendbrott i en bransch som genomgått en stor strukturomvandling i och med digitaliseringen. Under ett antal decennier har verksamheter slagits ut, konsoliderats och hittat nya affärsmodeller. Det känns mycket positivt att kunna konstatera att våra medlemsföretag nu har en tydlig framtidsoptimism, säger Eva Glückman vd Grafiska Företagen.

En konsekvens av rekryteringsbehovet är att företagen nu har svårare att rekrytera. 50 procent av företagen uppger att det är svårt. Brist på rätt utbildning är den orsak till rekryteringssvårigheter som ökat mest. Rekryteringsbehovet är nästan lika stort för tjänstemän som för yrkesarbetare, ett tecken på att branschen rör sig uppåt i förädlingskedjan.

- Den grafiska branschen är relativt liten men har stor betydelse för andra branscher. Exempelvis krävs 1000 tryckta etiketter till varje nyproducerad bil och livsmedelstillverkningens omställning från plastförpackningar kräver stora mängder pappförpackningar konstaterar Eva Glückman, vd Grafiska Företagen.

Förutom utmaningen att hitta rätt kompetens är världsläget ett orosmoln för branschen. De höga energipriserna slår dubbelt, både mot papperspriserna och själva produktionen. Svårigheter med logistikkedjor och insatsvaror finns kvar sedan pandemin och har förvärrats i och med kriget i Ukraina. Vi kan redan idag se hur höga papperspriser smittar av sig på kostnaderna för till exempel livsmedelsförpackningar och därmed också på livsmedelspriserna ut till konsument. Positivt är dock att den långvariga strejken på världens största pappersproducent, finska UPM precis tagit slut.

Hela resultatet av rekryteringsundersökningen kan du läsa här.

Johan Grauers
Kommunikationschef