NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Upprop utbildning - tillsammans kompetensförsörjer vi den grafiska branschen

Brobygrafiska Yrkeshögskola kommer under kommande år ta initiativet till att ansöka om att få bedriva två utbildningar; Traditionellt grafiskt hantverk och en Lärlingsutbildning med inriktning tryckare. Ansökningarna är en följd av Grafiska Företagens rekryteringsundersökning 2022.

18 maj 2022
Foto: Brobygrafiska

- Som en av få aktörer kvar inom utbildningssektorn i den grafiska branschen behöver vi ta ett omtag och hitta vägar för att tillsammans med branschen bevara, utveckla och utbilda för framtiden, säger Evelina Nilsson, verksamhetsansvarig Brobygrafiska.

Nu söker Brobygrafiska företagskontakter som kan vara med och tycka till om utbildningarna samt intyga att de behövs.

-Ju fler som är med och intygar att dessa utbildningar behövs – desto större är chansen att vi med hjälp av statliga medel har möjlighet att vara med och bidra till en strategisk kompetensförsörjning, menar Evelina Nilsson. 

Vill du vara med i Upprop utbildning? Läs mer och gör din röst hörd här: