NYHET - PRISER & UTMÄRKELSER

Utmärkelse för ökad tillgänglighet till kultur och fakta

Grafiska Företagen och Medieföretagen belönar bokförlaget Hedvigs viktiga arbete med att göra litteratur tillgänglig för 1,4 miljoner svenskar med lässvårigheter. Branschpriset är förutom äran på 100 000 kr. Därutöver belönas ytterligare fem pristagare som på olika sätt bidragit till att främja den grafiska branschens utveckling.

9 november 2022
Foto: Shutterstock

– Vi jobbar för att lyfta fram den grafiska branschens betydelse i dagens samhälle och vad kan vara ett bättre exempel än bokförlaget Hedvigs böcker som ger personer med lässvårigheter tillgång till kultur och fakta, säger Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen.

Att ha svårigheter att läsa texter påverkar studiemöjligheter, yrkesbana och möjligheten att ta till sig samhällsinformation. Ytterst är det ett hot mot vårt demokratiska system. Svårigheterna kan bero på till exempel bristfällig utbildning, annan språklig bakgrund, generella språksvårigheter eller annan kognitiv nedsättning.

Bokförlaget Hedvig är ett av få förlag som helt fokuserar på lättlästa böcker inom barn och ungdomslitteratur, skönlitteratur och fakta. Genom att öka tillgängligheten till kultur och fakta bidrar Hedvig med en viktig väg in för ökad läslust och delaktighet i samhället.

– Min bild är att de med lässvårigheter ofta glöms bort, trots att de är så många och att förmågan att ta till sig text är så viktig i vårt samhälle. Därför är det så roligt att Grafiska Företagen uppmärksammar bokförlaget Hedvigs arbete med lättläst litteratur, säger Catarina Berg, Tf Förlagschef på Hedvig.

Juryns motivering:

Bokförlaget Hedvig vill ge alla möjligheten att uppleva lustfylld läsning. Förlaget ger ut läsvänliga böcker för ovana läsare och personer med lässvårigheter. Böckerna vänder sig till barn, ungdomar och vuxna och har anpassat språk och layout. Målet är att alla ska kunna uppleva klassiker, bästsäljare och andra stora berättelser utifrån sina förutsättningar. Årets branschpris är ett uttryck för uppskattning av Hedvigs berömvärda insatser som tydligt stämmer med stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande syfte att bidra till branschens utveckling.

Övriga pristagare
 • Jonas Williamsson - 2022 års formgivningspris 50 000 kr
  Jonas Williamsson är en pionjär som under två decennier av undersökande och ifrågasättande arbete lämnat tydliga spår i svensk och internationell grafisk design.
 • Linn Ahlbom - 2022 års utbildningspris 50 000 kr
  Linn är en exceptionellt engagerad lärare på utbildningen Grafisk produktion & form på Yrgo Göteborg.
 • Lars Høie - 2022 års examensarbete 25 000 kr
  Letters from utopia är en samling nya typsnitt som Lars Høie, tecknat under sin masterutbildning, Visuell kommunikation vid Konstfack.
 • Darja Golubeva och Agnes Eriksson - 2022 års uppsatspris 25 000 kr
  Darja och Agnes ger en grundlig kartläggning av ”Djuret som designelement i svenska magasinannonser” i sin aktuella och intressanta kandidatuppsats i Informatik vid Högskolan Dalarna.