NYHET - AVTAL 2023

En musikalisk lagspelare med ansvar för förhandlingarna

Hon är en lagmänniska som gillar att göra upp strategier och nå resultat tillsammans med andra. Att ett nytt industriavtal och ett nytt lönemärke var på plats i tid var en stor framgång efter en historiskt svår avtalsrörelse, tycker Grafiska Företagens förhandlingschef Anna Freij.

25 april 2023
Foto: Juliana Fälldin

Att det är ett tvåårigt avtal ger stabilitet och förutsägbarhet, och det visar på styrkan i industriavtalet, tycker hon. Däremot är nivån hög, särskilt första året.

– Det har varit uppenbart att vi stått långt ifrån varandra i många frågor den här gången, framför allt när det gäller fackens krav på löneökningar. Men det har varit en bra dialog med de fackliga motparterna och vi har haft relativt stor samsyn kring de ekonomiska förutsättningarna.

Anna Freij gillar kombinationen förhandling och juridik. Men det hade lika gärna kunnat bli en karriär som sjuksköterska. Kanske i Latinamerika.

– Jag var intresserad av juridik tidigt och skrev specialarbete om lagen om vård av unga på gymnasiet. Min mamma jobbade med det, så det låg väl nära. Men jag ville också bli sjuksköterska.

Efter ett år i Spanien och spanskstudier på universitetet efter gymnasiet sökte hon Röda Korsets sjuksköterskeutbildning med tanken att åka utomlands och jobba. Latinamerika lockade.

– Men jag sökte även juristlinjen, kom in på båda och valde till slut juridiken. Jag ville testa det spåret och tänkte att jag kunde komma in på sjuksköterskeutbildningen igen om jag skulle ångra mig.

Vad var det som lockade med juridiken?

– Jag har ett stort intresse för människor och jag gillar språk och att skriva. Ganska snabbt kände jag att civilrätt intresserade mig extra, och då särskilt arbetsrätt och skadeståndsrätt. Även kursen i straffrätt tyckte jag var spännande.

Hon fick sitt första juristjobb som upphovsrättsjurist på Dramatikerförbundet, men hade funderingar på en bana som åklagare eller advokat.

– Efter att jag suttit ting fick jag tips om ett vikariat på Trä- och Möbelföretagen, TMF, och kände att jag måste testa och se om det var något för mig. När vikariatet löpte ut sökte Grafiska Företagen en förhandlare och jag började här. Så småningom slogs förhandlingsavdelningarna på Grafiska Företagen och TMF ihop.

Idag är hon förhandlingschef för båda organisationerna och det här var hennes första avtalsrörelsen i den rollen.

Den största utmaningen i årets avtalsrörelse har varit löneökningarna tillsammans med frågan om de lägsta lönerna.

– Det har varit en utmaning att vara ny och ha helhetsansvar i det här omvärldsläget. Den största utmaningen i årets avtalsrörelse har varit löneökningarna tillsammans med frågan om de lägsta lönerna, som ju facket yrkade på skulle höjas extra mycket denna gång. I den grafiska branschen behöver vi få in personal, det råder kompetensbrist på både tjänstemanna- och arbetarsidan. Genom att höja de lägsta lönerna höjs trösklarna in på arbetsmarknaden, och det är därför fel väg att gå tycker vi. Vi vill underlätta etablering på arbetsmarknaden. Inflationen har drabbat de anställda hårt, jag förstår det. Men den har även drabbat företagen.

Hon är medveten om att avtalet kommer att drabba vissa företag hårt. Ändå tror hon att det faktum att den grafiska branschen redan haft sitt stålbad gör att företagen trots allt står sig relativt väl.

– De grafiska företagen gjorde sin resa redan före pandemin, med en rejäl strukturomvandling och många fusioner. Sedan kom pandemin och nu det svåra omvärldsläget. Många av medlemsföretagen går bra just nu men givet den marknadssituation som råder så påverkas självklart de flesta företag av det osäkra läget. 

Några ändringar i de allmänna villkoren i avtalen blev det inte den här gången. I grunden har vi kollektivavtal med bra villkor redan idag som skapar förutsättningar för företagen att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet, tycker Anna. Ambitionen är dock alltid att förbättra villkoren ytterligare. Grafiska Företagen och GS-facket har kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp som under avtalsperioden ska se över om arbetaravtalen kan moderniseras ytterligare.

Det senaste året har varit intensivt. Ett nytt huvudavtal på tjänstemannasidan har antagits liksom ändringar i LAS, och så avtalsrörelsen på det. Kopplar av gör Anna Freij gärna med musik. Musiken har alltid funnits i livet, sedan skoltiden på Adolf Fredriks musikskola.

– Med musik omkring mig mår jag som bäst. Jag får också energi av att hänga med mina närmsta vänner.

Anna Freij

Från Stockholm. Läste juridik på Stockholms universitet och gjorde tingsnotarietjänst i Solna tingsrätt. Har jobbat på Dramatikerförbundet. Började 2012 som arbetsrättsjurist och förhandlare på TMF och 2013 i samma roll på Grafiska Företagen. Har i tidigare avtalsrörelser varit avtalsansvarig för samtliga tjänstemannaavtal. Är sedan 2022 förhandlingschef för både Grafiska Företagen och TMF.

Sambo, två barn. Älskar att resa, helst till storstäder. Favoritstaden är Madrid. ”Jag älskar att promenera omkring ensam och anonym i en storstad, köpa en kaffe och känna atmosfären.”

Gillar att lösa problem, både privat och på jobbet, gärna i grupp. ”Man når alltid de bästa lösningarna tillsammans med andra, när det är fler som ligger bakom.”