NYHET - AVTAL 2023

Fem röster från den grafiska branschen om de nya avtalen – både förståelse och oro

Den högsta löneökningsnivån i industriavtalets historia, men samtidigt inga reallöneökningar. Vi har frågat fem medlemsföretag vad de säger om det tvååriga avtalet med en löneökningstakt på 4,1 procent det första året och 3,3 procent det andra året. Grafiska Företagens medlemmar uttrycker både förståelse för avtalsnivån men också oro för framtiden.

12 april 2023
Foto: Fredrik Persson

Johan Höckert, försäljningschef på Inplastor:

”Det är ett otroligt högt avtal, samtidigt förstår jag varför. Men många kommer nog att få bekymmer. Vi har ganska höga löner idag och 4,1 procent på det blir mycket pengar, så det blir tufft. Vi har klarat oss hyfsat bra, även om vi har en halv miljon mer i elkostnad. Men med elen och de ökade lönekostnaderna sammantaget kommer vi att behöva höja priserna. Det är bara att hoppas att kunderna stannar kvar.”

Max Ohlsson, vd på Förlagshuset Nordens Grafiska:

”Jag förstår nivån fullständigt, men det blir jobbigt. Det är tufft ekonomiskt redan nu och med de här kostnadsökningarna kommer vi sannolikt att behöva säga upp en eller två personer. Det jag inte tycker har kommit fram i debatten är att anställda har fått reallöneökningar under många år. Det pratas det inte om.”

Lena Pettersson, vd på Kph Trycksaksbolaget i Uppsala:

”Nivån är lite högre än jag hade hoppats på. Samtidigt förstår jag att det är en kompromiss i det läge som råder. Men det är högt och jag är orolig för hur det kommer att påverka oss. Det är ju ett väldigt osäkert omvärldsläge och svårt att veta hur det kommer att drabba branschen framöver. Vi har kunder i byggbranschen som tvingats dra ner, och det brukar ju börja där. Men vi vet fortfarande inte och man får hoppas att konjunkturen vänder.”

Torvald Östensson, vd på Umpac:

”Det som påverkar mest är den höga nivån. Vi har direkt ändrat anställningsformen för två nya medarbetare från tilltänkta tillsvidareanställningar till visstidsanställning på grund av osäkerhet kring personalkostnaderna. Vi har heller ingen möjlighet att kompensera mer med prishöjningar till våra kunder, som nu förväntar sig en sänkning på utförda tjänster och produkter när priserna ser ut att börja sjunka på vissa råvaror och insatsvaror. Umpac kommer att behöva se över personalkostnaderna och pausa de tilltänkta investeringar som vi redan hade beslutat att göra 2023. Vi känner en stor oro och ser svårigheter att skapa den lönsamhet i bolaget som behövs för vår tilltänkta och fortsatta tillväxt.”

Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith Packaging Sweden AB och styrelseordförande i Grafiska Företagen:

”Efter omständigheterna är det ett acceptabelt avtal. Framför allt är det bra att det är tvåårigt, det ger stabilitet. Ett ettårigt avtal hade skapat turbulens. Det är förstås ett ganska dyrt avtal, och det blir en utmaning. Men parterna har tagit ansvar i ett svårt omvärldsläge med stor osäkerheten kring inflationen. Det finns ingen vinnare på det här avtalet, men heller ingen riktig förlorare. Tittar man på förhandlingarna i Tyskland och Frankrike så är det en helt annan osäkerhet. Det här avtalet visar att den svenska modellen är unik och att den fungerar.”