NYHET - FÖRPACKNING

Framtiden i fokus på europeisk förpackningskonferens

I förra veckan samlades representanter för den europeiska förpackningsindustrin i Bryssel för konferensen Shaping the Future with Packaging, anordnad av den europeiska branschorganisationen Intergraf, som Grafiska Företagen är en del av.

15 mars 2023
Eva Glückman
Foto: Johan Grauers

Under två dagar pratade föreläsare från olika delar av branschen om framtiden för förpackningsindustrin. Hållbarhet, återvinning, design, innovation, automatisering, digitalisering, trender och EU-lagstiftning var ämnen som avhandlades.

Bland trenderna lyftes bland annat konsumentbeteendets betydelse för utvecklingen av förpackningsbranschen, både genom konsumenters krav på hållbarhet, genom ökad e-handel och genom sociala mediers och unboxing-trendens påverkan på konsumenters köpbeteende.

Grafiska Företagens vd Eva Glückman, vad tar du med dig från de två dagarna?

– Intergrafs konferens fick oss verkligen att inse att det händer mycket med och kring förpackningar. Den växande e-handeln behöver förpackningar och förpackningen är en del av shoppingupplevelsen – unboxing har blivit ett fenomen. Givetvis är hållbarhet en viktig fråga.

– Förpackningen är också viktig för livsmedel. Och allt börjar med förpackningsdesignen. Sist men inte minst ger förpackningar en viktig känslomässig upplevelse! Allt detta sammantaget är viktiga drivkrafter för förpackningsinnovationer.