NYHET - ANSTÄLLNING

Klartecken från regeringen för etableringsjobben

Efter år av väntan ger regeringen nu klartecken att införa etableringsjobben som arbetsgivare och fack kom överens om redan 2017. 2,4 miljarder kronor öronmärks i budgeten och regeringens avsikt är att regeländringarna ska träda i kraft i början av 2024.

12 september 2023
Foto: Juliana Fälldin

– Det har tagit alldeles för lång tid, men att etableringsjobben nu äntligen införs är väldigt positivt. Det ökar möjligheten för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som i nuläget saknar tillräcklig kompetens och kunskap för att ta sig in. Samtidigt underlättar det företagens kompetensförsörjning, säger Grafiska Företagens förhandlingschef Anna Freij.

Etableringsjobben är en subventionerad anställning som syftar till att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Den anställde får en del av lönen från arbetsgivaren och resten som ersättning från staten under max två års tid. Därefter ska avtalsenliga löner gälla. Tanken är att ett etableringsjobb ska leda till tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.

– Reformen är en viktig nyckel som ger företagen möjligheter att hjälpa människor ur utanförskap, säger Anna Freij.

Nästa steg är att Grafiska Företagen ska teckna avtal med våra motparter så att genomförandet kan gå vidare.